Wiedza współczesnego studenta Studia wyższe dają młodym ludziom pewien papierek, który być może otworzy im drzwi do dobrej pracy. Może, bo nie zawsze tak bywa. Nie zawsze też posiadanie wyższego wykształcenia jest równoznaczne z wiedzą i doświadczeniem. Niestety wielu studentów podczas egzaminów korzysta z pomocy edukacyjnych w postaci ściąg. Tutaj ich inwencja twórcza jest porażająca. Nikt nie powinien dostać dyplomu bez rzeczywiście zdobytej wiedzy i umiejętności. Jednak najbardziej przerażające jest gdy ściąga student medycyny czy przyszły inżynier budownictwa i innych kierunków, gdzie każdy błąd może zaważyć o życiu bądź śmierci czy kalectwie. Wybór takiego kierunku wiąże się z odpowiedzialnością, więc ściąganie później jest delikatnie mówiąc nie na miejscu. Nie powinni ściągać również studenci geografii czy biologii, jednak braki w ich wiedzy raczej nie mają większego wpływu na wypadki, które mogą mieć śmiertelne ofiary w ludziach. Ludzie ściągają, żeby mieć dobre oceny, jednak to zdobyta wiedza ma prawdziwe znaczenie. Nikt nie powinien ściągać. Jednak brak wiedzy w niektórych dziedzinach może mieć opłakane skutki. Najgorszym jest śmierć człowieka i smutek jego rodziny. Innym jest więzienie dla winowajcy – lekarza, czy konstruktora, którzy podjęli złe decyzje, oraz ich rozłąka z rodziną. Problemy, które firma ma przez spowodowane szkody są kolejną konsekwencją braków w wiedzy niby specjalisty. Brak wyobraźni podczas studiów, brak odpowiedzialności wśród młodych ludzi może mieć ogromne żniwa w przyszłości.

Tagi: , ,